Не гласувай

за проф. Герджиков Има огромна пропаст между консерватизма и безсрамното реакционерство. Консервативният човек не е враг на прогреса. Той е мнителен, пресметлив. Страхлив, дори. Има свой собствен начин, по който разглежда неизбежния процес на развитие и еволюция в обществото. Реакционерът, от друга страна, е застинал във времето. Той отрича всеки стремеж към промяна, всеки опит …

Continue reading Не гласувай